Coaching

druk 3

 

 

Coaching to proces pomagania drugiej osobie mający na celu przejście z jednego punktu (obecnego stanu) do drugiego (miejsca, w którym chciałbyś się znaleźć). Polega on na rozwijaniu silnych stron tej osoby, pomoc w pokonywaniu wewnętrznego oporu i przekroczeniu własnych ograniczeń.

Coaching odpowiada na inne potrzeby niż terapia. Nie polega na docieraniu do źródeł problemów, lecz na poszukiwaniu ich praktycznych rozwiązań – przez to nie skupia się na tym, co było, lecz patrzy do przodu, wyznacza cele. Pomaga w budowaniu świadomości i polepszaniu poziomu naszego życia.

Coaching odkrywa prawdę o naszym życiu poprzez uświadomienie sobie własnych celów, których realizacja jest źródłem siły i radości.

Coaching to w dużej mierze rozmowa. Pytania, jakie słyszymy, zapraszają do myślenia, do zmiany, do rozwoju. Motywują i wzbogacają nasze życie.

Koszt sesji (jedno spotkanie) 200 zł.