Hipnointegracyjna Psychoterapia Głębi Wernera Meinholda , H.I.T.T.®

droga

 

Celem metody jest jest wskazanie drogi całościowego, gruntownego rozwoju ludzkiej duszy *

 

Na czym polega Metoda H.I.T.T.®


Na przyglądaniu się w hipnozie historii życia klienta. Zaczynamy od aktualnego czasu i podczas każdego kolejnego spotkania cofamy się z klientem o rok, aż do momentu jego narodzin, a później poprzez doświadczenia okresu płodowego, aż do momentu poczęcia.


Dlaczego pracujemy w hipnozie?


Hipnoza jest naturalnym stanem człowieka, jako dzieci przebywaliśmy w nim do 6 roku życia. Zaburzenia i traumy, które powstały w procesie naszego wychowania, mające wpływ na nasze życie, bardzo często są nieuświadomione, a zmiana ich może się dokonać jedynie przy użyciu hipnozy, pierwotnego i naturalnego stanu, w którym one powstały.

Dla kogo

 strzala dla wszystkich tych, dla których dotychczasowe metody pracy okazały się nieskuteczne 
 strzala dla tych, którzy chcą odbudować swój świat poprzez twórczą pracę 
 strzala chcą rozwinąć własny potencjał 
 strzala odnaleźć sens życia 
  oraz wszystkich tych, którzy chcą żyć świadomie, w zgodzie z własną istotą, w poczuciu miłości i wolności.

 

ilość sesji uzalezniona od wieku klienta. Koszt jednej sesji 150 zł.

 

*więcej na http://www.hipnoza.org.pl/metoda-hitt/fazy-rozwoju-i-regresja-prenatalna